Zrzut wody pościekowej

Istnieje wiele sposobów odprowadzenia oczyszczonej wody. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane rozwiązania zrzutu wody pościekowej.
Jednym z nich jest poletko rozsączające.

Jest to złoże chłonne zbudowane ze żwiru płukanego o frakcji 22-48mm (można wykorzystać także inne kruszywo, które nie przyjmuje wody).
Do budowy takiego poletka potrzeba 1-1,5 m3 żwiru na jednego mieszkańca (zależy to od chłonności gruntu). Zazwyczaj poletko takie ma wymiary 2,5m x 4m podstawa i 0,5m wysokości (5m3 żwiru, 5 osób). Całe poletko otoczone jest z zewsząd geowłókniną o gęstości 110g/m2. Geowłóknina ma zapobiegać "zabijaniu" się złoża.
Tak wykonane złoże tworzy strefę buforową dla wody gromadzącej się w przestrzeniach między żwirem. Żwir zwiększa powierzchnię chłonną gruntu. Grunt może wtedy przyjąć w krótszym czasie większą ilość wody.

Przedstawione na rysunku poletko rozsączające jest tylko przykładowym rozwiązaniem. U każdego z Inwestorów występują specyficzne warunki gruntowe, a usytuowanie oczyszczalni w terenie bardzo często zmusza do zastosowania nieco innych rozwiązań, dlatego wymiary poletka mogą w rzeczywistości różnić się od tego przykładowego.

Studnia chłonna

Kolejnym proponowanym przez nas sposobem odprowadzenia wody pościekowej jest tzw. studnia chłonna. Studnia chłonna to nic innego jak „pionowe” złoże żwirowe. Stosuje się ja zazwyczaj w sytuacji gdy poziom wód gruntowych nie jest wysoki a grunt bardzo dobrze przyjmuje wodę. Podobnie jak w przypadku poletka rozsączającego złoże jest otoczone geowłókniną.


 

Przepompownia

Istnieją sytuacje gdy poziom wód gruntowych na działce jest tak wysoki, że niemożliwy jest zrzut wody pościekowej do gruntu. Standardowo wylot z oczyszczalni jest na głębokości 110 cm pod ziemią, zatem poziom wody gruntowej nie może przekroczyć 110 cm, gdyż w takim przypadku woda zablokuje odpływ ścieków z oczyszczalni. Dobrym rozwiązaniem może okazać się wtedy przepompownia wody pościekowej. Do zbiornika czy wykopu w rodzaju studni napływa woda pościekowa. Następnie przy udziale pompy jest ona przerzucana na wyższy poziom z którego to odpływa np. do cieku wodnego, rowu melioracyjnego czy poletka rozsączającego. W przypadku tego ostatniego wariantu poletko żwirowe znajduje się na powierzchni gruntu

Firma EKO-SYSTEMY służy doradztwem przy budowie któregoś z wyżej wymienionych rozwiązań (jest to usługa nieodpłatna). Istnieje także możliwość zlecenia wykonania studni chłonnej, poletka rozsączającego czy przepompowni naszym pracownikom przy okazji montażu oczyszczalni. Koszt dodatkowy takiej usługi jest w granicach 100-300 PLN. (materiały i kruszywo zapewnia inwestor). i zajmuje nieco większą powierzchnię.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.