Właściwy dobór oczyszczalni

RLM jest to wskaźnik określający Równoważną Liczbę Mieszkańców. Pojęcie to wprowadzono by łatwiej było dobrać oczyszczalnie dla innych inwestycji niż domy mieszkalne, np. szkół, kempingów, hoteli, restauracji itp.

Na przykład uczniowie w szkole produkują o wiele mniej ścieków niż osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe. Jeden uczeń w szkole bez internatu produkuje 0,4 ilości ścieków wytwarzanych przez stałego mieszkańca domu. Szkoła, do której uczęszcza 200 uczniów powinna być, zatem wyposażona w oczyszczalnie RLM 80, ponieważ 200 x 0,4 = 80.

W poniższej tabeli zestawione są wszystkie wskaźniki potrzebne do dobrania prawidłowej wielkości oczyszczalni pod różne inwestycje.

RLM = WSKAŻNIK DLA DANEJ INWESTYCJI x LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

Obiekt RLM
budynek mieszkalny (na 1 mieszkańca) 1.00
szkoła z internatem i stołówką (na 1 ucznia) 1.00
szkoła ze stołówką bez internatu 0.17 – 0.40
szkoła bez stołówki (na 1 ucznia) 0,12-0,18
biuro lub sklep (na 1 pracownika) 0,12-0,18
przedszkole (na 1 dziecko) 0,55
żłobek (na 1 dziecko) 0,95
przychodnia lekarska bez wodolecznictwa (na 1 pacjenta) 0,12
apteka (na 1 pracownika) 0,60
hotel z restauracją (na 1 pokój) 2,00
hotel bez restauracji (na 1 pokój) 1,00
motel (na 1 łóżko) 1,25 – 1,87
bar (na 1 miejsce) 1,25 – 2,18
kawiarnia (na 1 miejsce) 0,40
szpital, klinika (na 1 łóżko) 3,00
dom opieki społecznej, np. dom dziecka (na 1 osobę) 1,70
teren kempingowy stały (na 1 użytkownika) z wodą ciepłą
teren kempingowy stały (na 1 użytkownika) z wodą zimną
0,95 
0,62
sala przyjęć z kuchnią, użytkowana okolicznościowo (na 1 użytkownika) 0,30
sala przyjęć użytkowana okolicznościowo, sala konferencyjna, dyskoteka (na 1 użytkownika) 0,10
użytkowanie okazjonalne – miejsce publiczne (na 1 użytkownika) 0,05

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.