Zakres robót

. Roboty wykonywane przez EKO-SYSTEMY

 • wykop pod oczyszczalnie
 • osadzenie oczyszczalni ścieków w gotowym wykopie
 • podłączenie oczyszczalni do istniejącej kanalizacji (maksymalnie 5 metry bieżące)
 • podłączenie odcieku (maksymalnie 5 metry bieżące)
 • uruchomienie oczyszczalni
 • przeszkolenie w zakresie użytkowania oczyszczalni
 • doradztwo w zakresie odprowadzenia wody pościekowej

II. Roboty wykonywane dla Inwestora

 • wykop pod oczyszczalnię ścieków
 • wykop pod rurociągi
 • zasypanie oczyszczalni ścieków i rurociągów pod nadzorem osób montujących oczyszczalnię
 • odprowadzenie wody pościekowej oraz budowa studzienki rewizyjnej (kontrolnej)

Inwestor powinien także zapewnić:

 • Rury według metrażu
 • W ciężkich gruntach piasek do obsypania oczyszczalni.

W przypadku niektórych instalacji konieczne jest zastosowanie złoża chłonnego, posadowienie oczyszczalni powyżej lub poniżej poziomu gruntu, zamontowanie dłuższych rur itp. – wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Firma EKO-SYSTEMY.  wykonuje tego typu roboty według następujacego taryfikatora:

 • wykonanie studni chłonnej, złoża chłonnego itp. 200-300 pln netto (materiały po stronie inwestora)
 • ułożenie rury w gotowym wykopie 10 pln netto za 1 mb (8 metrów wliczonych w cene montazu)
 • wykonanie nadstawki na oczyszczalnie w przypadku koniecznosci usadowienia oczyszczalni nieco niżej 150-200 pln netto
 • wąż spiroflex do dmuchawy napowietrzającej 6 pln netto za 1 mb (maksymalna odleglość dmuchawy od oczyszczalni 10m, zaznaczyć w zamówieniu dlugość węża)
Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.