Zalety oczyszczalni Feliksnavis FEL-4

ZALETY OCZYSZCZALNI:

 • Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 98 % eliminacji BZT5);
 • Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią;
 • Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków;
 • Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i niskie) – co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością zachodzących procesów biologicznych w złożu;
 • Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne;
 • Praca oczyszczalni jest cicha i nieuciążliwa;
 • Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli;
 • Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy wzmocnionej włóknem szklanym);
 • Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji);
 • Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku;
 • Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia;
 • Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania.

RÓŻNICE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI „Fel” WZGLĘDEM POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH DOSTĘPNYCH NA NASZYM RYNKU

 

OCZYSZCZALNIA „FEL”

 

 

POZOSTAŁE OCZYSZCZALNIE

1. Osadnik Imhoffa, innowacyjne kanadyjskie rozwiązanie osadnika zintegrowanego (zespolonego), dwukomorowego z środkową komorą napowietrzania. Dzięki temu oczyszczalnia FEL nie wymaga osadnika gnilnego, co znacznie zmniejsza gabaryty oczyszczalni.

W Polsce „EKO-SYSTEMY” jest jedyną firmą oferującą tego typu technologię w przydomowym biologicznym oczyszczaniu ścieków.

1. Każda oczyszczalnia biologiczna zazwyczaj poprzedzana jest osadnikiem gnilnym, ponieważ ściek musi przejść wstępnie proces mineralizacji. Następnie podczyszczony ściek w warunkach beztlenowych, trafia do drugiego zbiornika z reaktorem biologicznym, którym najczęściej jest tylko osad czynny. Niestety aby osiągnąć wysoki stopień oczyszczania, ściek musi przebywać w oczyszczalni co najmniej 2-3 doby. Odbywa się to kosztem zwiększenia gabarytów całej oczyszczalni oraz nakładów finansowych takiej inwestycji.

2. Zastosowanie technologii zanurzonego złoża biologicznego z niskoobciążonym osadem czynnym powoduje znacznie szybszy rozkład ścieku i jego krótszy czas przebywania w oczyszczalni. Wszystkie elementy oczyszczalni są stałe, nie ma części ruchomych ani zużywających się w trakcie eksploatacji elementów urządzenia co wpływa na jej długą trwałość.

2. Oczyszczalnie, w których zastosowano ruchome bądź zraszane złoże biologiczne, wymagają stałej kontroli przez użytkownika oraz okresowych napraw bądź wymiany elementów eksploatacyjnych.

3. Dzięki w/w technologii, oczyszczalnia FEL jest odporna na nierównomierny dopływ ścieku, zarówno przy minimalnym jak i maksymalnym dopływie ścieku (ładunku zanieczyszczeń) – stopień oczyszczania jest równie wysoki. Złoże biologiczne zabezpiecza osad czynny przed wymywaniem oraz w czasie braku dopływu ścieku do oczyszczalni podtrzymuje osad w pełnej gotowości do prawidłowego działania.

3. Urządzenia oczyszczające ściek na bazie osadu czynnego są mało odporne na wysokie stężenie zanieczyszczeń. Sam osad czynny nie jest w stanie poradzić sobie z dużym dopływem (ładunkiem) zanieczyszczeń i zostaje wymywany z wraz z podczyszczonym ściekiem. Brak złoża biologicznego powoduje osłabienie osadu czynnego co wpływa negatywnie na końcowy etap oczyszczania ścieku. Brak tlenu  już w czasie 6-8 godzin powoduje obumieranie mikroorganizmów wchodzących w skład osadu czynnego co doprowadza do zachwiania równowagi pracy oczyszczalni.

4. Zastosowanie worka (erliftu) w oczyszczalni FEL zmniejsza czas okresowych przeglądów i nie wymaga serwisu wykwalifikowanych  osób oraz wypompowywania nadmiaru osadu za pomocą wozu asenizacyjnego. Osad przecedzony przez worek można kompostować i wykorzystać jako nawóz.

4. Każda oczyszczalnia biologiczna wymaga 2 razy w roku wypompowania osadu nadmiernego zarówno z reaktora biologicznego, jak i osadnika gnilnego co stanowi dodatkowy kłopot oraz zwiększa koszt eksploatacji

 

 

5. Oczyszczalnia FEL nie wymaga dodatkowych pożywek mikroorganizmów, które uszlachetniają osad czynny. Cały proces biologiczny zachodzi samoistnie.

 

 

5. Technologia samego osadu czynnego powoduje wciąż jego osłabianie poprzez zawarte w ściekach różnego rodzaju detergenty używane w gospodarstwie domowym. Aby utrzymać efektywność oczyszczania ścieku osad czynny musi być uszlachetniany pożywkami bakteryjnymi co również znacznie zwiększa koszt eksploatacji.

6. Niewielka waga oraz gabaryty oczyszczalni sprawiają, że montaż urządzenia jest bardzo prosty i nie wymaga specjalnych umiejętności ze strony montera. Długa żywotność urządzenia (laminat, czyli żywica wzmocniona włóknem szklanym) oraz 10-letnia gwarancja, która obowiązuje nawet przy montażu we własnym zakresie.

6. Większość oczyszczalni biologicznych z osadnikiem gnilnym wymaga 4-krotnie większego pola posadowienia. Montaż urządzenia musi odbywać się zazwyczaj przez wyszkoloną ekipę monterską bądź pod nadzorem wykwalifikowanej osoby. W innym przypadku producent danej oczyszczalni nie udziela gwarancji.

7. Dolny korpus zbiornika wykonany jest w kształcie stożka. Dzięki temu siła wyporu (wód gruntowych) działa w sposób nieznaczny na możliwość wyparcia zbiornika z posadowionego miejsca.

Dużą zaletą oczyszczalni biologicznej FEL jest możliwość montowania jej na terenie, gdzie występują wysokie poziomy wody gruntowej.

7. Kształty większości zbiorników są poziome, co zwiększa ryzyko podatności na siły wyporu przez wody gruntowe. Przy wysokich wodach gruntowych bezwzględnie należy wylać płytę denną i kotwiczyć zbiornik.

8. Jedynym zewnętrznym elementem mechanicznym wchodzącym w skład zestawu  jest dmuchawa tłocząca powietrze do oczyszczalni o stałej mocy przypisanej dla danego typu FEL. Brak skomplikowanej automatyki zapewnia stałą i bezawaryjną pracę oczyszczalni oraz wpływa na niskie zużycie prądu.

8. Producenci przydomowych oczyszczalni biologicznych montują skomplikowaną automatykę napowietrzającą ściek, która wymaga stałej kontroli oraz regulacji również przez użytkownika, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia awaryjności i nieprawidłowego działania urządzenia.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.