Oczyszczania ścieków SBR systemu AQUAmax

1. faza: dopływ ścieków.

Zgromadzone w komorze wstępnej ścieki doprowadzane są do zbiornika reaktora, w którym zachodzi główny proces oczyszczania.

2. faza: oczyszczanie.

Po napełnieniu komory reaktora określoną ilością ścieków rozpoczyna się proces oczyszczania właściwego. Przez następne 6 godzin ścieki są mieszane przy pomocy krótkich uderzeń napowietrzania. W ten sposób dociera do nich stosunkowo niewielka ilość tlenu, co uniemożliwia zajście procesów redukcji azotu. Aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się osadu czynnego pod koniec fazy oczyszczania niewielka jego część zostaje przepompowana do komory wstępnej skąd zostaje usunięta podczas okresowego oczyszczania zbiornika.

3. faza: osadzanie.

Podczas tej fazy oczyszczania przerywa się wszelkie czynności związane z mieszaniem i napowietrzaniem. W reaktorze zachodzi proces sedymentacji tj. osadzania się kłaczków osadu czynnego na dnie zbiornika. Natomiast w jego górnej części gromadzą się oczyszczone już ścieki.

4. faza: odpompowanie czystej wody.

Podczas tej fazy oczyszczania dochodzi do wypompowania czystej wody z oczyszczalni. Aby mieć całkowitą pewność, że podczas wypompowywania oczyszczonego już ścieku nie zostaje on ponownie zanieczyszczony zalegającymi w układzie pompowym nieczystościami pochodzącymi z wcześniejszego poboru ścieków z komory wstępnej firma ATB opracowała specjalny system wymuszonego płukania. System ten polega na trzykrotnym przepompowaniu przez urządzenie AQUAmax niewielkiej ilości oczyszczonego ścieku do komory wstępnej.