Oczyszczalnia ścieków AquaMax Professional XL

AquaMax Professional XL

 

Modularna struktura
      AQUAmax® Professional XL bazuje na standardowych modułach napowietrzania w celu łatwiejszej rozbudowy
-     Całościowy pakiet dostawczy AQUAmax® Professional XL zawiera wszelkie niezbędne do montażu części
      (od pierwszej śrubki do jednostki sterującej)
-     Duża wydajność napowietrzaczy AQUAmax® Professional Xlbazuje na napowietrzaczach powierzchniowych
      o dużej wydajności przy niskim zużyciu energii
-     Doskonała jednostka sterująca proControl© – centrum sterowania oczyszczlnią, wiele funkcji, wartości
      nastawcze, elektroniczna książka informacji
-     Przyjazny serwis Wszystkie części mogą być łatwo wymontowane I serwisowane na terenie 
      oczyszczalni