Separatory substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory z wkładami koalescencyjnymi przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych znajdujących się w ściekach opadowych i procesowych, a te zintegrowane z osadnikiem
do usuwania również zawiesiny ogólnej.

Znajdują one zastosowanie na: stacjach benzynowych, parkingach, bazach przeładunku paliw, zlewniach miejskich ze szczególnie chronionymi odbiornikami, terenach przemysłowych, bazach transportowych, lotniskach, itp.

Separatory z wkładem koalescencyjnym – Zastosowanie

<br /><br />

Separatory z wkładami koalescencyjnymi przeznaczone są do usuwania substancji ropopochodnych znajdujących się w ściekach opadowych i procesowych, a te zintegrowane z osadnikiem
do usuwania również zawiesiny ogólnej. Znajdują one zastosowanie na: stacjach benzynowych, parkingach, bazach przeładunku paliw, zlewniach miejskich ze szczególnie chronionymi odbiornikami, terenach przemysłowych, bazach transportowych, lotniskach, itp.

Separatory koalescencyjne stosuje się również do oczyszczania wód technologicznych w warsztatach i myjniach samochodowych.

Separatory powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym, a w przypadku konieczności podniesienia ścieków przepompownie należy montować za separatorem. Separator musi być tak zlokalizowany, aby możliwy był łatwy dojazd wozu technicznego i bezkolizyjna obsługa.

Zalecenia – Separatory z wkładem koalescencyjnym

Użycie osadnika
Ze względu na przepisy, stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach wprowadzanych do komory separatora, w której następuje już tylko oddzielenie substancji lekkich, nie może przekraczać 100 mg/l. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, to przed separatorem należy zastosować osadnik.
 

Osadnik
       

Należy zaznaczyć, że separatory nie są przeznaczone do usuwania emulsji trwałych. Dlatego też podczas procesu mycia zaolejonych części samochodów i maszyn agregatami wysokociśnieniowymi lub innymi urządzeniami myjącymi należy przestrzegać zaleceń:
•    maksymalne ciśnienie na lancy agregatu nie powinno przekraczać 20-30 barów,
•    maksymalna temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C,
•    w procesie mycia nie należy używać środków czyszczących zawierających organicznie złożone związki chlorowcowe lub aromaty BXT,
•    nie należy dodawać detergentów do zbiornika agregatu i rozprowadzać detergentów za pomocą agregatów wysokociśnieniowych
.