Separatory z wkładem koalescencyjnym – Eksploatacja

Separatory z wkładem koalescencyjnym – Eksploatacja
Zaleca się czyszczenie separatora przynajmniej dwa razy w roku.

 

 

 

Opróżnienie urządzenia powinno nastąpić, gdy osadnik jest napełniony do połowy, lub gdy zawartość cieczy lekkich osiągnęła 4/5 maksymalnie dopuszczalnej pojemności, albo gdy podpiętrzenie w urządzeniu jest niedopuszczalnie wysokie z powodu zanieczyszczonego wkładu koalescencyjnego.

Dla optymalnego ustalenia terminu opróżniania zalecamy zainstalowanie urządzenia alarmowego. Podczas czyszczenia separatora należy również przepłukać wkład koalescencyjny.

Wkład jest wykonany z wysokiej jakości materiałów odpornych na zużycie.