Separatory z wkładem koalescencyjnym – Zasada działania

Separatory z wkładem koalescencyjnym – Zasada działania
Instalacja separująca zawiesiny stałe i ciecze lekkie (olej, benzyna) jest urządzeniem przepływowym. Wlot do instalacji wyposażony jest w deflektor zapewniający laminarny przepływ dostającego się do osadnika ścieku. W osadniku ściek wytraca prędkość i w wyniku sedymentacji następuje osadzanie się zawiesiny ogólnej, np.: muł, szlam i żwir.

 

Osadnik może być oddzielnym urządzeniem zainstalowanym przed separatorem koalescencyjnym (Coalisator® CRB) lub zintegrowany z separatorem (Coalisator® OLEOPATOR® K)

Zjawisko flotacji i koalescencji
Wkład koalescencyjny
 

Dalsze oczyszczanie następuje w separatorze gdzie zachodzi zjawisko flotacji i koalescencji. Większe cząstki związków ropopochodnych flotują bezpośrednio, a te które uległy wielokrotnym podziałom najpierw podlegają zjawisku koalescencji na matach wkładu koalescencyjnego, po czym również flotują tworząc w górnej części separatora warstwę filmu olejowego. Czysta woda wydostaje się z separatora przez zasyfonowany odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe. Odpowiednio wytarowany pływak unosi się na granicy faz woda/substancja olejowa i w chwili uzyskania maksymalnej pojemności magazynowania oleju zamyka odpływ separatora, uniemożliwiając skażenie wód odbiornika.

 

 

Kontrolno – pomiarowa studzienka rewizyjna
 
Za separatorem powinna być zamontowana studzienka rewizyjna, którą można wykorzystywać do celów kontrolno-pomiarowych. Separatory koalescencyjne ACO nie wymagają montowania odrębnych studzienek kontrolnych bo ich konstrukcja umożliwia podłączenie urządzenia do poboru próbek na odpływie już w separatorze (akcesoria dodatkowe).