Separatory z wkładem koalescencyjnym – Montaż

Separatory z wkładem koalescencyjnym – Montaż
Lokalizacja separatora powinna zapewnić łatwą obsługę urządzenia. Przy jej ustalaniu należy więc uwzględnić konieczność okresowych przeglądów, czyszczenie i opróżnianie przez wozy techniczne.

 

W górnej płycie przykrywającej znajduje się właz żeliwny, którego nośność dostosowana jest do wymagań obiektu.

Dzięki zastosowaniu zbiorników żelbetowych wysokiej klasy, separatory ACO można zabudowywać w ciągach jezdnych (klasa obciążeń D 400).

W zależności od lokalnych warunków gruntowych separator może być wbudowany bezpośrednio w gruncie, dla gruntów nośnych, lub z dodatkową ławą fundamentową (np. beton klasy B 10) o grubości 10 cm dla gruntów słabonośnych. Średnica ławy powinna być większa od podstawy zbiornika o 20 cm i wypoziomowana.

W przypadku posadowienia separatora poniżej poziomu wody gruntowej, należy sprawdzić warunki stateczności posadowienia urządzeń, dokonując obliczeń dla najbardziej niekorzystnych warunków (przy maksymalnym poziomie wody gruntowej i opróżnionym urządzeniu – jak w trakcie czyszczenia).