Separatory z wkładem koalescencyjnym – Wyposażenie dodatkowe

Separatory z wkładem koalescencyjnym – Wyposażenie dodatkowe
 • Kręgi i pierścienie do nadbudowy.
   
 • Urządzenie do poboru próbek (służy do poboru próbek z komory separatora na odpływie).
   
 • Urządzenie alarmowe SECURAT® (w sposób ciągły prowadzi monitoring wypełnienia komory gromadzącej związki ropopochodne. System informuje użytkownika z kilkudniowym wyprzedzeniem o konieczności opróżnienia separatora).
   
 • Urządzenie do odsysania substancji ropopochodnych.
   
 • Urządzenie do odciągania szlamu.