Separatory z wkładem koalescencyjnym – Budowa

Separatory z wkładem koalescencyjnym – Budowa
Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych, wykonywane są z trzech rodzajów materiałów (żeliwo, stal nierdzewna, żelbet). Zbiorniki żelbetowe na których bazie jest wykonana większość urządzeń pokrywane są od wewnątrz trzema warstwami specjalnych powłok chroniących przed eksfiltracją ścieków. Zbiorniki są zbrojone i wykonane z wysokiej klasy betonów hydrotechnicznych B45, spełniają wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, wymagań związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwa użytkowania i BHP. Wszystkie zbiorniki, na bazie których firma ACO wykonuje urządzenia separujące, posiadają stosowne Aprobaty Techniczne Separatory wykonane są w trzech wersjach, podzielonych ze względu na dopuszczalne obciążenia:
• klasa A15 – ciągi piesze (1,5 t),
• klasa B125 – ciągi jezdne (12,5 t),
• klasa D 400 – ciągi jezdne typ ciężki (40 t).
Separator koalescencyjny składa się z następujących części:
 
Separator betonowy
 
  • Komory wlotowej wyposażonej w deflektor zapewniający równomierny przepływ.

  • Komory osadowej w której zachodzi zatrzymanie zawiesin łatwoopadających. (separatory zintegrowane z osadnikiem).

  • Komory separacji wyposażonej w matę koalescencyjną i zasyfonowany wylot z zamknięciem pływakowym. Na matach zachodzi ostateczny proces oczyszczania z substancji ropopochodnych tzw. koalescencja.