Gwarancja oczyszczalni Feliksnavis FEL-4

Korpus oczyszczania FEL objęty jest 10 letnim okresem gwarancyjnym w którym zapewniona jest wymiana lub naprawa części systemu zawierających wady pochodzące od producenta.

Obowiązują ogólne warunki gwarancji i dostawy firmy FELIKSNAVIS

WARUNKI GWARANCYJNE:

  1. „FELIKSNAVIS" udziela 10-letniej gwarancji na korpusy oczyszczalni oraz 1-rok na wyposażenie elektryczne oczyszczalni.
  2. Podczas trwania okresu gwarancyjnego „FELIKSNAVIS" zapewnia usunięcie na własny koszt w przeciągu 14 dni usterek niezawinionych przez użytkownika.
  3. „FELIKSNAVIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek wykonania montażu oczyszczalni przez osoby do tego nieuprawnione.
  4. „FELIKSNAVIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek zaniechania wykonywania regularnych przeglądów pracy oczyszczalni.
  5. „FELIKSNAVIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek nie stosowania się do wskazówek kontroli i nadzoru nad oczyszczalnią typu FEL.
  6. „FELIKSNAVIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek nie stosowania się do wskazówek eksploatacji oczyszczalni typu FEL.
  7. „FELIKSNAVIS" nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę oczyszczalni lub awarie powstałe na skutek wykonywania napraw lub regulacji przez osoby do nieuprawnione.
  8. „FELIKSNAVIS" proponuje podpisanie umowy sen/isowej, zgodnie z którą nasi przedstawiciele regularnie (2 x w roku) dokonają sprawdzenia stanu technicznego oczyszczalni co zapewni prawidłową, bezawaryjną pracę oczyszczalni ścieków.

W sprawie umowy serwisowej prosimy o kontakt z firmą EKO-SYSTEMY

TABELKA KONTROLNA

 

 

 

Komora napowietrzająca

 

Nr

Uruchamianie oczyszczalni

Kolor osadu aktywnego

Zapach             Próby

Proces

1.

0-6 tygodni

Bezkoloru jasno brązowy

Nie ma           < 5

Dobre mieszanie

2.

Ponad 3 miesięcy.

Bezkoloru jasno brązowy

Nie ma lub słaby  < 5 dobrze osiada

Dobre mieszanie

3.

0-6 mies. (jeśli jest zbiornik gnilny)

Jasno szary

Lekki septyczny < 5

Dobre mieszanie

4.

Do 2 m. po ostatnim wyciągnięciu osadu.

Jasno brązowy lub brązowy

Nie ma          5-50

Dobre mieszanie, jasno brązowa piana

5.

1-3m. po ostatnim wyciągnięciu osadu.

Brązowa lub ciemno brązowa

Nie ma           20 – 50

Dobre mieszanie, jasno brązowa piana

6.

2-3m.. po ostatnim wyciągnięciu osadu

Intensywny brązowy

Lekki             > 50

Słabsze mieszanie, ciemno brązowa piana.

7.

>3 mies. złe oczyszczanie

Szary

Lekki septyczny < 5

Słabe lub dobe mieszanie, piana na powierzchni.

8.

>3 mies. złe oczyszczanie

Od szarej do ciemno szarej

Lekki septyczny < 5

Dobre mieszanie do okoła środkowej komory

9.

Wcześniej oczyszczała bardzo dobże, gwałtownie efektywność pogorszyła się.

Od szarej do ciemno szarej

Ostry chemiczny zapach

Dobre mieszanie.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.