Opis funkcji urządzenia

Oczyszczalnia ścieków typu FEL składa się ze zbiornika w kształcie stożka wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej stanowiącego obudowę zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Wzajemny układ obydwu zbiorników nieruchomych względem siebie powoduje powstanie dwóch komór. Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa klarowania cieczy działająca jako osadnik wtórny.

W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o średnicy 20 cm zawieszona w odległości 10cm nad dnem zbiornika. Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE o średnicy 2,5 cm uwalniane jest przy końcu rury zasysającej poprzez dyfuzor w kształcie dysku. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w ochronnej skrzynce lub w pomieszczeniu nie mieszkalnym. Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się oczyszczanych ścieków z powietrzem.

 

1 – pokrywa
2 – korpus
3 – dopływ
4 – kanał peryferyczne
5 – odpływ
6 – zębate krawędź
7 – pół pogrążony przegrodę
8 – sfera aeracjna
9 – powietrza rury
10 – osadnik wtórny
11 – bioładunek
12 – rury wlotu powietrza
13 – aerator.

 
 

Model

D

D1

h1

h2

h3

FEL-4

1000

1370

1100

1150

2700

FEL-6

1000

1450

1100

1300

2620

 


 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.